Iluminacja średniowieczna – Barbara Bodziony

Warsztaty iluminacji średniowiecznej
„Miniatura ze świętą Klarą”
6-13 sierpnia 2016 r.
prowadzenie: Barbara Bodziony

Święta Klara, ukochana córa duchowa św. Franciszka, inicjatorka wspólnoty Ubogich Panien, która przekształciła się później w zakon Klarysek. Jako młoda dziewczyna zafascynowana była Bożym Szaleńcem Ewangelii św. Franciszkiem. Fascynacja przerodziła się w głęboką więź ze świętym, który stał się Mistrzem jej życia duchowego. Przeżyła 42 lata w klasztorze san Damiano, którego była przełożoną.

W miniatorstwie jej wizerunki pojawiają się często w parze ze świętym Franciszkiem. Jest przedstawiana w zakonnym stroju z lampką oliwną i książką w ręku. Lampka odnosi się do jej imienia, które oznacza w łacinie – jasna, czysta. Często św. Klara ukazywana jest  z lilią, która symbolizuje jej dziewictwo. Spotyka się też przedstawienia z pastorałem, który odnosi się do jej funkcji jako matki przełożonej klasztoru.

Ponieważ w czasie naszych warsztatów przypada wspomnienie św. Klary, na zajęciach pochylimy się nad miniaturą z jej wizerunkiem.

10_Perugia_2016_BBodziony

Liczba godzin kursu: 25
Limit miejsc: 12 osób
Warsztaty zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych
w sztuce iluminacji.

Plan pobytu:
sobota – niedziela – przyjazd i zwiedzanie klasztoru i Perugii,
poniedziałek – piątek (9.00-13.00 lub 9.00-14.00) – zajęcia warsztatowe,
sobota – wyjazd.

*

Warsztaty iluminacji średniowiecznej
„Miniatura z królem Dawidem”
13-20 sierpnia 2016 r.
prowadzenie: Barbara Bodziony

Jedną z najbardziej popularnych i najczęściej przepisywanych w średniowieczu ksiąg biblijnych była Księga Psalmów. Każda wspólnota zakonna oprócz pełnej Biblii musiała mieć w swojej bibliotece także Psałterz. Psalmami modliły się codziennie rzesze osób duchownych i świeckich, recytując z małych książeczek te same święte wersety. Księga Psalmów, której autorstwo przypisywano słynnemu królowi Dawidowi była często iluminowana. Pierwszy psalm rozpoczynający psałterz zaczyna się po łacinie od słów „Beatus vir qui…” (błogosławiony mąż, który…). Bardzo często ta litera była pięknie iluminowana, a w jej formę wpisywano postać króla Dawida grającego na różnych instrumentach: harfie, lirze, dzwonkach, czy innym średniowiecznym instrumencie.

Na warsztatach wykonamy taki właśnie wizerunek muzykującego króla Dawida. Miniaturze może towarzyszyć wykaligrafowany fragment ulubionego psalmu (dla znających kaligrafię) lub przynajmniej jeden werset z psalmu, który dokomponujemy do wizerunku (dla niemających doświadczenia w kaligrafii).

11_Perugia_2016_BBodziony

Liczba godzin kursu: 25
Limit miejsc: 12 osób
Warsztaty zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych
w sztuce iluminacji.

Plan pobytu:
sobota – niedziela – przyjazd i zwiedzanie klasztoru i Perugii,
poniedziałek – piątek (9.00-13.00 lub 9.00-14.00) – zajęcia warsztatowe,
sobota – wyjazd.

*

79_Perugia_2015_Barbara_BodzionyBarbara Bodziony
– 
historyk sztuki, kaligraf, iluminator. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższego Europejskiego Instytutu Iluminacji i Rękopisów w Angers we Francji. Prowadzi Pracownię Kaligrafii i Iluminacji oraz wspólnie z Anną Jeziorną i Fundacją Sztuka Kaligrafii, Szkołę Kaligrafii w Krakowie. Od wielu lat prowadzi również prestiżowe warsztaty kaligrafii i iluminacji w wielu miastach Polski, pracując także z grupami międzynarodowymi. Współpracowała m.in. z Muzeum Narodowym w Krakowie, Fundacją Chronić Dobro w opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Fundacją Pionowy Wymiar Kultury, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Pedagogicznym, Małopolskim Instytutem Kultury i z Fundacją Sztuka Kaligrafii oraz Muzeum Zamkowym w Malborku. W 2014 r. wzięła udział w projekcie Feast of Words, współpracując z Modus Design Marka Cecuły.
(www.barbarabodziony.pl)

 

Comments are closed.