Perugia

Perugia 2023

XII Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

XI Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

X Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

IX Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

VIII Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

VII Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

VI Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

V Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

IV Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

III Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

II Letnia Szkoła Kaligrafii i Iluminacji

https://fundacjasztukakaligrafii.pl/wp-admin/post.php?post=2167&action=elementor

Perugia 2012

I Letnia Szkoła Kaligrafii i Sztuk Pięknych

ZAPISZ SIĘ!

Jeśli chcesz jechać z nami do Perugii napisz do nas lub zadzwoń!

Scroll to Top